Czym jest Szkolny Klub Wolontariusza ?

Głównym cele programu " Szkolny Klub Wolontariusza" jest woluntarystyczna aktywizacja młodzieży ze szkoły oraz ujęcie spontanicznych chęci do działania młodych ludzi w bardziej stałe i usystematyzowane ramy organizacyjne. Klub rozwija działalność zarówno na zewnątrz, wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły, na rzecz społeczności uczniowskiej. Uczniowie będą angażowani w prace na rzecz środowiska lokalnego. Jest to zatem element edukacji społecznej oraz integracja ze środowiskiem de faworyzowanym ( np. osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych, zwierząt itp) SKW przygotowuje młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka. 

NASZE PLANY NA 2016 - 2017


ZADANIA

1.  Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.

2. Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania. Wybory liderów.

3. Udział w "Wkręć się w pomaganie ", polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać rehabilitację. We współpracy z SU

4. Sprzątanie świata.

5. Zbiórka żywności we współpracy z Bankiem Żywności

6. Zbiórka złociaków w ramach akcji „ Góra Grosza”

7. Udział w akcji „ bieg na sześć łap”

8.  Udział w akcji wyprowadzania psów

9.  Współpraca z Uniwersytetem Dzieci

10.Projekt „ Poczytajmy” we współpracy z SU

11. Sprzątanie świata.

12. Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu żydowskim

13.  Zbiórka zniczy - AKCJA ZNICZ.

14.Zbiórka na rzecz Schroniska dla zwierząt

15. Zbiórka na rzecz Schroniska dla zwierząt
16.Podsumowanie efektów  całorocznej działalności - sprawozdanie

 

Blok po prawej stronie

Tutaj możesz wprowadzić tekst wyświetlany po prawej stronie. Podobny blok jest również wyświetlany po lewej stronie.

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .